Useful Welsh Sayings / Phrases / Words

Here are some helpful Welsh phrases to get you started. Be sure to have a look at our Old Welsh Proverbs for perfect examples of the wicked Welsh humour.

Wales

 • Cymru - Wales
 • Cymry - Welsh (people)
 • Cymraeg - Welsh (language)
 • Cymru am byth! - Wales forever!
 • Hen Wlad fy Nhadau - Land of My Fathers (Welsh national anthem)

Essentials

 • Ie - Yes
 • Nage - No
 • Diolch - Thank you
 • Diolch yn fawr - Thank you very much
 • Os gwelwch yn dda - Please
 • Esgusodwch fi - Excuse me
 • Mae'n flin gyda fi - Sorry (South)
 • Mae'n ddrwg gen i - Sorry (North)
 • Chwarae teg - Fair play

Greetings

 • Bore da - Good morning
 • Prynhawn da - Good afternoon
 • Noswaith dda - Good evening
 • Nos da - Goodnight
 • Helô / Hylô - Hello
 • Shwmae? / Sut wyt ti?  - How are you? (South)
 • Su’mae / Sud wyt ti? - How are you? (North)
 • Croeso - Welcome
 • Hwyl - Bye
 • Hwyl am nawr - Bye for now (South)
 • Hwyl am rwan - Bye for now (North)

Celebrations

 • Nadolig Llawen - Merry Christmas
 • Blwyddyn Newydd Dda - Happy New Year
 • Cyfarchion y Tymor - Season’s greetings
 • Penblwydd Hapus - Happy Birthday
 • Pob lwc - Good luck
 • Dymuniadau gorau - Best wishes
 • Llongyfarchiadau - Congratulations
 • Iechyd da! - Cheers! (Good health)

Love

 • Dw i'n dy garu di / Rwy'n dy garu di - I love you (formal / informal)
 • Cariad - Love, Darling
 • Llawer o gariad oddi wrth - Lots of love from
 • Cwtch - Cuddle (South)
 • Cwtsh - Cuddle (North)

Numbers

 • Un - One - 1
 • Dau - Two - 2
 • Tri - Three - 3
 • Pedwar - Four - 4
 • Pump - Five - 5
 • Chwech - Six - 6
 • Saith - Seven - 7
 • Wyth - Eight - 8
 • Naw - Nine - 9
 • Deg - Ten - 10

Days of the week

 • Dydd Llun - Monday
 • Dydd Mawrth - Tuesday
 • Dydd Mercher - Wednesday
 • Dydd Iau - Thursday
 • Dydd Gwener - Friday
 • Dydd Sadwrn - Saturday
 • Dydd Sul - Sunday

Months of the year

 • Ionawr - January
 • Chwefror - February
 • Mawrth - March
 • Ebrill - April
 • Mai - May
 • Mehefin - June
 • Gorffennaf - July
 • Awst - August
 • Medi - September
 • Hydref - October
 • Tachwedd - November
 • Rhagfyr - December

Weather

 • Mae'n bwrw glaw - It's raining
 • Mae'n bwrw eira - It's snowing
 • Mae'n wyntog - It's windy
 • Mae'n oer - It's cold
 • Mae'n heulog - It's sunny